Xidmətlər

Vasitəçilik

Müştərilər adından satış/kirayə danışıqlarının aparılması Müştərilərə əmlak bazarı haqqında ətraflı və düzgün məlumatların təqdim edilməsi

Daha çox

Aktivlərlə bağlı xidmətlər

Əmlakın idarə olunması Tikinti və Layihə idarəetmə əməliyyatları ilə bağlı dəstək

Daha çox

Məsləhətxana

Müştəriyə maraqlI həllərin tapılmasinda, tətbiqində, idarə olunmasinda dəstək Məliyyə və əməliyyat stratejiləri

Daha çox

Qiymətləndirilmə

Müştəriyə, daşınmaz əmlakın düzgün qiymətləndirilməsi və ən səmərəli istifadə olunma variantları barədə dəstək Risklərin ölçülməsi, sərmayə qoyma imkanları, yenidən yatırım imkanları

Daha çox